Menu
Home Page

Website Welcome

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gynradd Rhiwbeina! Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r wefan ac y bydd yn rhoi blas i chi o'n hysgol hapus a llwyddiannus.

 

Mae'r staff yma yn garedig, yn brofiadol ac yn benderfynol o sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Maen nhw hefyd yn awyddus i greu awyrgylch hapus o diogel.

 

Ein barn ni yw bod plant yn dysgu orau pan maen nhw'n mwynhau'r hyn y maen nhw'n ei wneud a'u bod nhw'n cael eu cynnwys yn y dysgu. Bwriad ein cwricwlwm eang yw helpu plant i ddatblygu sgiliau dysgu a sgiliau bywyd gan ddenfnyddio themau creadigol, dysgol o safon ac amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol.

 

Cofiwch edrych ar ein gwefan a'r ardal arbennig i blant lle mae modd i chi chwarae gemau.

 

Gyda'n gilydd gallwn gyflawni mwy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A very warm welcome to Rhiwbeina Primary School's website! We hope that you will enjoy visiting our website and that it will provide you with a good insight into our vibrant, happy and successful school.

 

The staff at our school are caring, experienced and committed to meeting the individual needs of every child, and to creating a happy, secure environment.

 

We believe that children learn best when they are excited by, actively involved in and have a clear purpose for their learning. Our wider curriculum seeks to help children to develop skills for learning and skills for life, through creative context-based topics, high quality teaching in the core areas including literacy and mathematics and a wide variety of extra-curricular opportunities.

 

Please don't forget to take a look around our website, and for the children among you please take a look at our Kids' Zone section and have a play on fun and educational games.

 

Top